طرح و توسعه بلندپایه در یک نگاه

مهندسين مشاور طرح و توسعه بلندپايه به عنوان يكي از شركت هاي تابعه شركت مادر تخصصي بلندپايه در سال 1386 و در پي تصميمات اتخاذ شده  از سوي مسئولان شركت  بلندپايه  با  هدف انتقال دانش فني ، مهندسي و مديريتي كسب شده در بيش از يك دهه فعاليت  شركت بلندپايه در پروژه‌هاي بزرگ، به يك شركت فني - مهندسي و بكارگيري اين دانش و تجربيات بصورت تخصصي در پروژه هاي پيش رو تاسيس گرديد.

اخبار