نيروگاه كازرون

  • کارفرما: گروه مپنا
  • محل پروژه: كازرون
  • تاریخ شروع مطالعات: ارديبهشت 1383
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: تير 1387
نيروگاه  كازرون
شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
اتمام یافته
مشخصات:
نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون از سال 1369و در زمینی به مساحت 100 هکتار در جنوب شرقی کازرون و در 3 فاز متوالی ساخته شد. فاز اول نیروگاه مشتمل بر 2 واحد گازی 128 مگاواتی ساخت شرکت میتسوبیشی ژاپن در سال 1373 به بهره برداری رسید. فاز دوم نیروگاه از سال 1379 شامل 4 واحد گازی 159 مگاواتی محصول مشترک ایران و ایتالیا که در سالهای 1381 و 1382 به بهرهبرداری رسید. فاز سوم نیروگاه شامل 3 واحد بخار 160 مگاواتی ساخت ایران در قالب یک قرارداد طراحی، تجهیز و پشتیبانی و ساخت از طرف شرکت مپنا به شرکت بلندپایه و مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه واگذارشد. عملیات ساختمانی و نیروگاهی این پروژه در سال 1383 آغاز و در سال 1387 خاتمه یافته و در حال حاضر به بهره برداری رسیده است.