نيروگاه بيستون

  • کارفرما: سازمان توسعه برق ايران
  • محل پروژه: کرمانشاه, ایران
  • تاریخ شروع مطالعات: اسفند 1386
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: اسفند 1389
نيروگاه بيستون
شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
 تعلیق یافته
مشخصات:
نیروگاه حرارتی بیستون به منظور تأمین نیاز شبکه سراسری برق در غرب کشور (استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام) احداث شده است. این نیروگاه در حد فاصل کرمانشاه (به فاصله 20 کیلومتر )و بیستون (به فاصله 8 کیلو متر) قرار دارد و دارای دو واحد بخاری هر کدام به ظرفیت 320 مگاوات میباشد. سوخت اصلی بویلر هریک از واحدها گاز طبیعی است و از مازوت نیز بعنوان سوخت دوم استفاده می شود. آب مورد نیاز نیروگاه نیز از طریق 3 حلقه چاه فلمن که در 6 کیلومتری نیروگاه و در مجاورت رود خانه گاماسیاب واقع شده، با ظرفیت آب دهی جمعأ 2000 متر مکعب در ساعت پمپاژ و بوسیله لوله به مخازن نگهداری آب در نیروگاه منتقل می شود. این نیروگاه برای اولین بار در سال 1373 بصورت موازی به شبکه سراسری متصل شده است. عملیات اجرایی این قرارداد در سال 1386 آغاز و در حال حاضر به دلیل مسائل مالی و قراردادی به حال تعلیق در آمده است.