نیروگاه ايرانشهر

  • کارفرما: سازمان توسعه برق ايران
  • محل پروژه: ایرانشهر,ایران
  • تاریخ شروع مطالعات: تير 1390
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: شهريور 1392
نیروگاه  ايرانشهر
شرح خدمات
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
اتمام یافته
مشخصات:
نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر معروف به نیروگاه بمپور (واقع در استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، کیلومتر ۵ جاده ایرانشهر - بمپور) یکی از نیروگاه های بزرگ ایران با ظرفیت تولید ۷۴۰ مگاوات برق است. این نیروگاه شامل ۲ نیروگاه مجزا از هم از نوع گازی و نیروگاه سیکل ترکیبی است. نیروگاه گازی،با ظرفیت تولید ۲۵۶ مگاوات برق و شامل ۴ واحد گازی ۶۴ مگاواتی ساخت اشکودا است. نیروگاه سیکل ترکیبی نیز با ظرفیت تولید ۴۸۴ مگاوات برق و شامل ۲ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۱ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی در زمینی به مساحت ۴۸ هکتار است. سوخت این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان نفت گاز (گازوئیل) است.پروژه احداث مخازن دفني بتني 60،000 متر مكعبي واقع در نيروگاه حرارتي (گازی)ايرانشهر به منظور تأمین بخشی از نیاز سوخت نيروگاه ها و توسعه آنها و که بالطبع منجر به ایجاد فرصت های شغلی برای مردم استان سيستان و بلوچستان شده، توسط شرکت بلندپایه به عنوان پیمانکار حوزه تجهیز پشتیبانی و عملیات ساخت و مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه بعنوان طراح پروژه، در اسفند ماه سال 1387 به مرحله اجرا در آمد و در سال 1391 مورد بهره برداری قرارگرفته است.