سد و نیروگاه برق آبی درالوک

  • کارفرما: وزرارت برق منطقه ی اقلیم کردستان عراق
  • محل پروژه: کردستان، عراق
  • تاریخ شروع مطالعات: مهر 1395
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: آبان 1395
سد و نیروگاه برق آبی درالوک
پیمانکار:
مشارکت فراب- بلندپایه
خدمات:
مطالعات مرحله دوم تاسیسات و سیویل
تضمین و کنترل کیفی فرایندها و عملیات ساختمانی
وضعیت:
دردست اجرا
 مشخصات:
پروژه سد و نیروگاه برق آبی درالوک 40 مگاواتی، در منطقه اقلیم کردستان کشور عراق، استان دهوک، شهر درالوک واقع شده است. این پروژه بخشی از یک طرح عظیم تأمین برق مورد نیاز استان دهوک می باشد. بدنه اصلی سد بر روی رودخانه زاب بزرگ یا زاب علیا می باشد. این رود بطول 400 کیلومتر، در غرب فلات ایران واقع شده که از کوههای جنوب شرقی ترکیه سرچشمه و پس از گذر از زاگرس غربی در شمال عراق، در نزدیکی شهر موصل به رود دجله می‌ریزد.
مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه در این قرارداد، مسئولیت مطالعات تفصیلی تأسیسات زیرساخت حوزه های ساختمانی پروژه و محوطه آن و همچنین کنترل و تضمین کلیه فرآیندها و عملیات اجرایی کارهای ساختمانی را بر عهده دارد.
پیشرفت فیزیکی کارهای ساختمانی و تجهیزاتی این پروژه در حال حاضر حدود 20 درصد بوده و پیش بینی می شود، تا پایان سال 2020 میلادی به بهره برداری برسد.